Lesreglement Padel

Lesreglement Padel


1. De padellessen worden gegeven op Tennispark De Veste, Griffioenpad 1, 4335 AJ Middelburg.
2. De lessen worden verzorgd door TennisSchoolMiddelburg (TSM).
2.a Een lesuur duurt 50 minuten.
3. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.
4. Iedereen die lessen wil volgen bij TSM op tennispark De Veste dient lid te zijn van MLTC. Als u geen lid bent, dient u zich via het digitale inschrijfformulier aan te melden bij MLTC.
5. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de indeling. Het is te allen tijde mogelijk dat de groep/groepsgrootte of lestijd gewijzigd wordt. De train(st)er bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling. Het tarief wordt naar rato aangepast.
6. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn, dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!
7. Bij aanvang van het trainingsseizoen wordt een betaalverzoek verstuurd per Whatsapp. Het betaalverzoek dient binnen 14 dagen na ontvangst, digitaal, te worden voldaan.
8. Bij afzeggen van de lessen ten gevolge van blessures of ziekte zal geen restitutie van de betaalde lesgelden plaatsvinden. U mag wel een vervanger regelen van hetzelfde niveau.
9. Inschrijven voor een trainingsreeks houdt in dat u het lesgeld verschuldigd bent, ook al besluit u, op enig moment, toch geen gebruik (meer) te maken van de padellessen.
10. Beëindigen van lessen, al dan niet tussentijds, houdt niet in dat het lidmaatschap bij MLTC beëindigt. Lidmaatschap opzeggen bij MLTC dient rechtstreeks met de ledenadministratie van MLTC te geschieden via dit beëindigingsformulier.
11. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de train(st)er zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.
12. Indien zich wijzigingen voordoen, wordt u z.s.m. ingelicht!
13. Bij verhindering van de train(st)er zal hij/zij u hiervan vooraf per WhatsApp op de hoogte brengen. De mogelijkheid bestaat dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.
14. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
15. Bij verhindering dient u dit tijdig door te geven via Whatsapp (tel.nr. 06 55 39 85 71), zodat TSM een eventuele vervanger kan regelen. Regel je onderling zelf een vervanger, dan is afmelden niet nodig.
16. Vervallen lessen zullen, daar waar mogelijk, worden ingehaald.
17. Er kan maximaal 1 les komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 5 lessen worden dus minimaal 4 lessen gegeven!
18. Indien de train(st)er bij (dreigende) slechte weersomstandigheden (flinke of langdurige regen of storm) besluit om de lessen niet door te laten gaan, dan wordt dit gepubliceerd op de TSM website (als een zgn. pop-up balk).
19. U wordt vriendelijk verzocht om op uw (of van uw dochter/zoon) trainingsdag de TSM site te bekijken of de trainingen wel/niet doorgaan.
20. Het baanreglement van MLTC is van kracht tijdens alle trainingen. Dit reglement kunt u hier vinden op de website van MLTC.
21. Ouders/verzorgers en/of andere toeschouwers zijn niet toegestaan op/aan de baan als alleen op de daarvoor aangewezen plekken.
22. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de padellessen. De train(st)er kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.
23. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid door het trainersteam een besluit genomen worden.
24. Door inschrijving via het inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement en met de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de facturering.
25. Dit lesreglement kan door veranderende omstandigheden aan wijzigingen onderhevig zijn.
25.a U dient zelf, met regelmaat, kennis te nemen van het lesreglement via de TSM-website www.tsmtennis.nl.
25.b Bij algemene wijzigingen ten gevolge van door de overheid opgelegde maatregelen dient u zelf kennis te nemen van deze algemene wijzigingen ten aanzien van lessen/trainingen welke u kunt vinden op de TSM-website.

• TENNIS:
Marjolein start vanaf dinsdag 16 april met haar tennislessen. De overige tennislessen en -trainingen beginnen vanaf maandag 15 april.
Van 21 april t/m 5 mei zijn er geen tennislessen/-trainingen i.v.m. de meivakantie.
Een eerste indeling is gemaakt. Alle eisen en wensen zijn zoveel mogelijk meegenomen bij de indeling! In de meivakantie zal verdere verfijning doorgevoerd worden. Dank voor jullie begrip hiervoor!

Inschrijven voor Zomerseizoen 2024 Tennis kan nog via deze link.


• PADEL:
Op 25 april en 2 mei worden er geen padellessen verzorgd i.v.m. de meivakantie. De reeks wordt hervat op donderdag 18 april.
×

Hi!

Klik hieronder om rechtstreeks te chatten met Marcel of stuur een e-mail.

× App met TSM (Marcel)