Kunnen we weer trainen?

21 april 2020

Vanavond hebben we allemaal kunnen horen dat er een lichte versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus komt. Kinderen in de basisschoolleeftijd en jongeren tussen 12 en 18 jaar (de laatstgenoemde leeftijdscategorie met in achtneming van 1,5 meter afstand) mogen weer sporten in groepsverband met uitzondering van officiële wedstrijden. Tennissen mag dus zeker ook!
Wat dit betekent voor onze tennisschool kunnen we nog niet concreet aangeven. Op dit moment zijn we in afwachting van het plan van aanpak van de KNLTB voor wat betreft het kunnen/mogen verzorgen van tennistrainingen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen er voorlopig dus alleen tennistrainingen voor de jeugd zijn. De wijze waarop dit moet gaan plaatsvinden wordt door de KNLTB aangegeven en tot die tijd zijn we dan ook in afwachting van de mogelijkheden!

Zodra er duidelijkheid is, laten we jullie dit uiteraard direct weten via onze website. Tevens volgt er een uitnodiging via WhatsApp om u (al dan niet opnieuw) in te schrijven voor de zomertraining die waarschijnlijk aangepaste inschrijfopties zal bevatten.