Lesreglement zomertraining 2019

Inschrijfpagina trainingen

 1. De tennislessen worden gegeven op Tennispark “de Veste”, Griffioenpad 1, 4335 AJ Middelburg
 2. De lessen worden verzorgd door “TennisSchoolMiddelburg”.
 3. Er wordt lesgegeven op alle middagen en avonden door de week en eventueel op donderdag- en vrijdagmorgen.
 4. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.
 5. Iedereen die lessen volgt op MLTC dient lid te zijn van MLTC.
 6. Enkele dagen tot een week voor aanvang van de lessen ontvangt u de indeling. Het is te allen tijde mogelijk dat de groep of lestijd gewijzigd wordt. De train(st)er bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling.
 7. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken zijn dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!
 8. Het lesgeld voor groepen is gebaseerd op een groep van 4 personen, 50 minuten les. Is het aantal personen in een groep kleiner of groter dan wordt de lestijd respectievelijk korter of langer. Het lesgeld wordt daaraan evenredig aangepast.
 9. Na ontvangen van de factuur, binnen 14 dagen voldoen.
 10. Bij afzeggen van de lessen ten gevolge van blessures of ziekte zal geen restitutie van de betaalde lesgelden plaatsvinden.
 11. Opgeven voor de Zomertraining 2019 houdt in dat u het lesgeld verschuldigd bent, ook al besluit u, op enig moment, toch geen gebruik (meer) te maken van de tennislessen.
 12. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de train(st)er zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.
 13. Indien er zich wijzigingen voordoen wordt u z.s.m. ingelicht!
 14. Bij verhindering van de train(st)er zal hij/zij u hiervan vooraf, via sms/Whatsapp of de website op de hoogte brengen. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.
 15. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
 16. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de train(st)er, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.
 17. Er kunnen maximaal 3 lessen komen te vervallen door weersomstandigheden en/of bijzondere omstandigheden. In een serie van 16 Zomerlessen worden er dus minimaal 13 lessen gegeven!
 18. Bij (dreigende) slechte weersomstandigheden (flinke of langdurige regen of storm) neemt het trainersteam `s ochtend vóór 12.00 uur een besluit “niet trainen” of “afwachten/wel trainen”. In geval van “niet trainen” zal dit (uiterlijk vóór 12.00 uur) op de TSM-homepage worden geplaatst!
  U wordt vriendelijk verzocht om op uw trainingsdag (of van uw dochter/zoon) de TSM site te bekijken of de trainingen wel/niet doorgaan. Als er door het trainersteam vóór 12.00 uur op www.tsmtennis.nl bijvoorbeeld de volgende tekst wordt geplaatst: “De trainingen zijn voor vandaag 14 Mei afgelast”, gaan de trainers er vanuit dat u dit op de site heeft gelezen.
  U ontvangt dan niet nog een sms/Whatsapp etc. Mocht het zo zijn dat het pas in de loop van de dag slecht weer wordt, dan zal de trainer u per sms/Whatsapp berichten dat de trainingen worden afgelast!
 19. Bij de Zomertraining 2019 is het baanreglement van MLTC van kracht. Dit reglement kunt u vinden op de website van MLTC: www.mltcweb.nl.
 20. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de tennislessen. De train(st)er kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.
 21. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid door het trainersteam een besluit genomen worden.
 22. Door inschrijving via bijgaand inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement en met de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de facturering en controle m.b.t. het ledenbestand van de Tennisvereniging!

Wij wensen u een plezierige en leerzame zomertraining toe,
TennisSchool Middelburg