Inschrijfformulier Padel [va sept '22]
U ontvangt een automatische bevestiging van uw inschrijving in uw mailbox. Indien u deze niet ontvangt binnen enkele minuten na verzending, dan is uw aanmeldformulier niet verzonden. Probeer het dan nog een keer. Wellicht ontbrak er een verplicht te noteren vinkje voor akkoord bij een van de laatste onderdelen op het formulier.

Lesreglement Padel


1. De padellessen worden gegeven op Tennispark De Veste, Griffioenpad 1, 4335 AJ Middelburg.
2. De lessen worden verzorgd door TennisSchoolMiddelburg (TSM).
3. Dit lesreglement is opgesteld uitgaande van een volwassen persoon. In het geval dat het gaat om les voor junioren is het aan de ouder(s)/voogd(en) om van dit reglement kennis te nemen.
4. Iedereen die lessen wil volgen bij TSM op tennispark De Veste dient lid te zijn van MLTC.
5. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de indeling. Het is te allen tijde mogelijk dat de groep/groepsgrootte of lestijd gewijzigd wordt. De train(st)er bepaalt de definitieve groep- en tijdsindeling. Het tarief wordt naar rato aangepast.
6. Mocht er op een bepaald moment geen cluster van uren te maken is, dan wordt aan de leerling of groep een ander trainingsmoment aangeboden!
7. Bij aanvang van het trainingsseizoen wordt een factuur of betaalverzoek verstuurd per e-mail. De factuur of het betaalverzoek dient binnen 14 dagen na ontvangst, digitaal, te worden voldaan.
8. Bij afzeggen van de lessen ten gevolge van blessures of ziekte zal geen restitutie van de betaalde lesgelden plaatsvinden. U mag wel een vervanger regelen van hetzelfde niveau.
9. Inschrijven voor een trainingsreeks houdt in dat u het lesgeld verschuldigd bent, ook al besluit u, op enig moment, toch geen gebruik (meer) te maken van de padellessen.
10. Beëindigen van lessen, al dan niet tussentijds, houdt niet in dat u uw lidmaatschap bij MLTC (of het lidmaatschap van uw zoon/dochter) beëindigt. Lidmaatschap opzeggen bij MLTC dient rechtstreeks met de ledenadministratie van MLTC te geschieden via dit beëindigingsformulier.
11. De dagen waarop geen les gegeven wordt, worden door de train(st)er zelf bepaald en tijdig doorgegeven aan de leerlingen.
12. Indien zich wijzigingen voordoen, wordt u z.s.m. ingelicht!
13. Bij verhindering van de train(st)er zal hij/zij u hiervan vooraf per e-mail of sms/WhatsApp op de hoogte brengen. Deze trainingen worden volledig ingehaald. De mogelijkheid bestaat ook dat er een vervangende train(st)er de lessen overneemt.
14. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden (bijvoorbeeld blessure, ziekte, vakantie enz.) heeft u géén recht om deze les ingehaald te krijgen.
15. U wordt vriendelijk verzocht om bij verhindering dit tijdig door te geven aan de train(st)er, zodat een eventuele vervanger geregeld kan worden.
16. Vervallen lessen zullen, daar waar mogelijk, worden ingehaald.
17. Indien de train(st)er bij (dreigende) slechte weersomstandigheden (flinke of langdurige regen of storm) besluit om de lessen niet door te laten gaan, dan wordt dit gepubliceerd op de TSM website (in de sidebar rechts onder ‘Mededelingen’ en als een zgn. pop-up balk).
18. U wordt vriendelijk verzocht om op uw (of van uw dochter/zoon) trainingsdag de TSM site te bekijken of de trainingen wel/niet doorgaan.
19. Het baanreglement van MLTC is van kracht tijdens alle trainingen. Dit reglement kunt u hier vinden op de website van MLTC.
20. Ouders/verzorgers en/of andere toeschouwers zijn niet toegestaan op/aan de baan als alleen op de daarvoor aangewezen plekken.
21. U (of uw dochter/zoon) neemt op eigen risico deel aan de padellessen. De train(st)er kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursisten, evenals blessures.
22. Daar waar dit lesreglement niet in voorziet, zal naar alle redelijkheid door het trainersteam een besluit genomen worden.
23. Door inschrijving via het inschrijfformulier gaat u akkoord met dit lesreglement en met de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de facturering.
24. Dit lesreglement kan door veranderende omstandigheden aan wijzigingen onderhevig zijn.
24.a U dient zelf, met regelmaat, kennis te nemen van de coronamaatregelen via de TSM-website www.tsmtennis.nl.
24.b Bij algemene wijzigingen ten gevolge van door de overheid opgelegde (corona)maatregelen dient u zelf kennis te nemen van deze algemene wijzigingen ten aanzien van lessen/trainingen welke u kunt vinden op de TSM-website.
• TENNIS • De tennis-zomertrainingen zijn klaar! Uitzonderingen daargelaten (betreffende leerlingen zijn op de hoogte). De tennis-wintertrainingen starten mogelijk vanaf 9 oktober a.s. Schrijf daarom z.s.m. in via deze link!.
• PADEL • Geen bijzonderheden
 
×

Hi!

Klik hieronder om rechtstreeks te chatten met Marcel of stuur een e-mail.

× App met TSM (Marcel)